subject

Akatsuka Seigi (seiyuu: Furukawa Makoto) adalah seorang anak yang mempunyai keinginan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Sejak kecil dia dilatih jiujitsu oleh kakeknya yang mempunyai dojo dan mengajarkan jiujitsu dari aliran Akatsuka. Suatu hari Seigi menolong seorang laki-laki yang sedang dipukuli oleh sekelompok berandalan. Sebagai ucapan terima kasih, orang misterius itu “memberikan” sebuah …

⟶ Baca selengkapnya