subject

Pada era 1910-an ada sebuah kerajaan yang disebut Empire dan kerajaan ini mempunyai kemajuan teknologi dan militer yang cukup pesat, tetapi meskipun demikian, lambat laun kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya pun semakin lama semakin kuat. Pada awalnya, Empire menerapkan apa yang mereka sebut sebagai┬áPlan 315, di mana pihak militer menempatkan basis-basis …

⟶ Baca selengkapnya